top of page
mockup2 (8) (1).png

Зайлаад дүүргэ.

Шууд хэрэглэнэ

  • Хөдөлгүүрээ унтрааж хөргөөд, тормосоо татаж араагаа N дээр тааруулна.

  • Хөдөлгүүрээ хөрсөн байгаа эсэхийг  шингэний саван дээрхи хүйтний түвшингийн үзүүлэлтээр шалгаарай.

  • Хөргүүрийн системийг хоослож хөргүүрээс тунадас болон сул зэвийг арилгана.

  • Хөдөлгүүрийн блокыг угаагчаар зайлна.

  • Шингэний савын тагийг бага зэрэг суллаж даралтыг сулласныхаа дараа тагийг нь бүрэн ав.

  • Xtreme тосолоо шингэний савны дүүргэлтийн шугам хүртэл дүүргэн тагийг нь хаана.

Анхааруулга:

  • Хүүхэд болон амьтнаас хол байлгах

  • Зориулалтын нөхцөлд хадгалах

  • Хувцас, арьс болон нүдэндээ хүргэхээс зайлсхийх

  • Хэрэглэсэний дараа гараа угаах

bottom of page