received_386846379155954.png

Xtreme Command Plus: Бүх төрлийн хүнд даацын машин механизмд тусгайлан боловсруулж гаргасан хөдөлгүүрийн зэврэлт болон хөргөлтөөс сэргийлэх 1 тонн савлагаатай хөргөлтийн шингэн юм.

• Хөдөлгүүрийн хөргүүрийн системийн эд ангиудад 5-аас доошгүй жил / 50,000-аас доошгүй километр туулах баталгаатай хамгаалалт  болно.

• Хөргөлтийн системийн бүх эд ангиудыг зэврэлт болон хөлдөлт болон хэт халалтаас хамгаалах дээд зэрэглэлийн дэвшилтэт технологи.

• Шууд хэрэглэх боломжтой.