top of page
pictures_png_MN2406-IBC_white_front_1200 (2).png

Найрлага: 50% этиленгликоль / 48% нэрмэл ус / 2% нэмэлт химийн бодисууд

Хөлдөх хэм:

Буцлах хэм:

-45°C

129°C

Зэврэлтээс хамгаалах:

ASTM D3306-20 шаардлагыг хангасан.

bottom of page