top of page
mockup2 (8) (1).png

Найрлага : 50% этиленгликоль / 48% нэрмэл ус / 2% нэмэлт химийн бодисууд

Хөлдөх хэм:

Буцлах хэм:

Зэврэлтээс хамгаалах:

-45°C

129°C

ASTM D3306-20 шаардлагыг хангасан.

bottom of page