top of page
pictures_png_MN2406-IBC_white_front_1200 (1).png

Xtreme Anti-Dust: Хөрсний гадаргын тоосны ширхэгийг тусгай бодисын тусламжтай барьцалдуулж тоосжилт дарна.

• Тоосжилтыг бууруулна.

• Усны хэрэглээг хэмнэнэ.

• Эмульс, полимертэй харьцуулахад илүү хялбар, аюулгүй.

• Авто замын арчилгааг багасгана.

• Савлагаа сонголттой.

• Шууд хэрэглэх боломжтой.

bottom of page