top of page
mockup2 (6) (1) (1).png

Xtreme Anti-Icer: Хүнд даацын машин, воганаар нүүрс тээвэрлэхэд тэвшний гадаргууг нүүрстэй барьцалдаж хөлдөхөөс хамгаалахад зориулсан.

Өнгө: Ягаан/Ногоон/Өнгөгүй

• Нүүрс бөөгнөрч хөлдөхөөс сэргийлнэ.

• Нүүрсний тоосжилтыг багасгана.

• Нүүрсний шинж чанарт нөлөөлөхгүй.

• Нүүрс буулгах үед машины болон операторын аюулгүй байдлыг хангана.

• Нүүрс буулгах үед тэвшин дээр наалдац үүсэхгүй.

• Шууд хэрэглэх боломжтой.

bottom of page