top of page
xuldaas 3.png

Шууд хэрэглэнэ.

  1. Халаалтын системийг унтраагаад өрөөний температурт хөргөнө.

  2. Ус зайлуулах хоолойг олж, системийн даралтыг аюулгүй газарт суллана.

  3. Радиаторын хуучин системийг цэвэрлэж, цэвэр усаар зайлах, системийн хийг хий авагчаар зайлуулсаны дараа системийг тосолоор дүүргэнэ.

  4. Радиаторын хавхлаг шахуурга хоёрыг зэрэг хаагаад даралтыг зайлуулсны дараа радиаторын хавхлагыг асааж, боломжтой бол агааржуулна.

  5. Хүйтний хэмийг 1 бар орчим даралтаар шахна.

  6. Системийг агааржуулж, радиаторыг бүрэн онгойлгож, халаалтын системийг хэвийн хэмжээнд ажиллуулна.

bottom of page