top of page
xuldaas 3.png

Найрлага: 50% этиленгликоль / 49% нэрмэл ус / 1% нэмэлт химийн бодисууд

Хөлдөх хэм:

Буцлах хэм:

Зэврэлтээс хамгаалах:

-45°C

129°C

ASTM D8039-16 шаардлагыг хангасан.

bottom of page