top of page
received_3271213356261310 (2).png

Хэрэглэх заавар:

Шууд хэрэглэнэ.

• Арын арчигчтай хоёр шингэний сав бас байж болохыг анхаарна уу.

• Таг аваад шингэний сав дахь шингэний түвшинг шалгана. Хэрэв дүүрсэн бол та нэмж оруулах шаардлагагүй.

• Хэрэв шингэн бага байвал бараг дээд цэгт хүртэл нь нөөцлүүрт (саванд) болгоомжтой хийнэ.

• Хавтас (таг) -аа солиод байрандаа ортол доошоо дар.

Анхааруулга:

  • Хүүхэд болон амьтнаас хол байлгах

  • Зориулалтын нөхцөлд хадгалах

  • Хувцас, арьс болон нүдэндээ хүргэхээс зайлсхийх

  • Хэрэглэсэний дараа гараа угаах

bottom of page