top of page
mockup2 (6).png

Бүх төрлийн автомашины хөдөлгүүрийн хөргөлтийн системийн эд ангийг зэврэлт, хөлдөлт болон хэт халалтаас сэргийлэх нарийвчлан боловсруулан гаргасан Xtreme Antifreeze/Coolant тосолын 4 килограммын савлагаатай бүтээгдэхүүн юм. 

• Хөдөлгүүрийн хөргүүр системийн эд ангиудыг 5-аас доошгүй жил/ 50,000-аас доошгүй километр зайг туулахад баталгаатай хамгаалалт  болно.

• Хөргүүрийн системийн бүх эд ангиудыг зэврэлт болон хөлдөлт болон хэт халалтаас хамгаалах дээд зэрэглэлийн дэвшилтэт технологи болно.

• Шууд хэрэглэх боломжтой.

bottom of page