top of page
mockup2 (8) (1).png

Xtreme Command : Бүх төрлийн хүнд даацын машин механизмд тусгайлан боловсруулж гаргасан хөдөлгүүрийн зэврэлт болон хөргөлтөөс сэргийлэх 20 килограммын савлагаатай хөргөлтийн шингэн юм.

• Хөдөлгүүрийн хөргүүрийн системийн эд ангиудад 5-аас доошгүй жил / 50,000-аас доошгүй километр туулах баталгаатай хамгаалалт  болно.

• Хөргөлтийн системийн бүх эд ангиудыг зэврэлт болон хөлдөлт болон хэт халалтаас хамгаалах дээд зэрэглэлийн дэвшилтэт технологи.

• Шууд хэрэглэх боломжтой.

bottom of page