top of page
xuldaas 3.png

Xtreme амины орон сууцны бие даасан халаалтын системд зориулсан гэр ахуйн тосол нь олон улсын ASTM D8039-16 стандартад нийцүүлэн боловсруулж 20 килограммын савлагаатайгаар үйлдвэрлэгдэж эхэллээ.

 • Амины орон сууцны бие даасан халаалтын системд хамгийн тохиромжтой.

 • Өнгө: Ногоон

bottom of page